Blog

KIẾN THỨC VỀ DẠNG CÂU TƯỜNG THUẬT VỚI “IF”

Tất tần tật kiến thức về cấu trúc và cách sử dụng câu tường thuật với “If” sẽ được tổng hợp trong bài viết này. Bên cạnh đó, PMP còn lồng ghép những ví dụ cho từng trường hợp cụ thể để giúp người học nắm được được cấu trúc câu một cách dễ dàng hơn. Cùng PMP tham khảo bài viết dưới đây bạn nhé! 

1. Câu tường thuật (Reported Speech) là gì?   
Câu tường thuật được gọi là “reported speech” hay “indirect speech”, dùng để diễn đạt lại những gì người khác nói một cách gián tiếp. Dạng câu này thường được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày hoặc khi tường thuật lại một câu chuyện hay sự kiện nào đó. Do đó, khi sử dụng câu tường thuật, người dùng cần thay đổi thì, các từ chỉ định vị trí (đại từ, trạng từ) và các từ chỉ thời gian để phù hợp với ngữ cảnh và thời gian diễn ra câu tường thuật.

2. Câu tường thuật với mệnh đề điều kiện
2.1 Câu điều kiện loại 1
Khi chuyển câu trực tiếp là câu điều kiện loại 1 sang dạng câu tường thuật, người học cần sử dụng câu điều kiện loại 2.
Cấu trúc: 
If S + V (s,es), S + will + V (nguyên thể).
-> S + said that + If S + V2/ed, S + would + V (nguyên thể).

Ví dụ:
Maria said: “If I have free time, I will cook all day and experiment with new recipes.”
-> Maira said that if she had free time, she would cook all day and experiment with new recipes.    
(Maria nói rằng nếu có thời gian rảnh, cô sẽ nấu ăn cả ngày và thử những công thức mới).   

2.2 Câu điều kiện loại 2    
Khi chuyển câu trực tiếp là câu điều kiện loại 2 sang dạng câu tường thuật, người học sẽ giữ nguyên không đổi thì. Đây là điểm khác biệt so với câu điều kiện loại 1.  
Cấu trúc: 
If S + V2/ed, S + would/could + V (nguyên thể).
-> S + said that + If S + V2/ed, S + would/could + V (nguyên thể)

Ví dụ:
Daniel said: “If I had more money, I would buy a new house for my parents”.
-> Daniel said that if he had more money, he would buy a new house for his parents.    
(Daniel nói nếu anh ấy có tiền, anh ấy sẽ mua nhà mới cho ba mẹ).  

2.3 Câu điều kiện loại 3
Cũng giống như câu điều kiện loại 2, khi chuyển câu trực tiếp là câu điều kiện loại 3 sang dạng câu tường thuật, người học giữ nguyên không đổi.
Cấu trúc: 
If S + V + had + V3/ed, S + would have + V3/ed
-> S + said that + If S + V + had + V3/ed, S + would have + V3/ed.

Ví dụ:
Anna’s parents said: “If our daughter had put more effort into practicing, she would have not failed the driving test”.
-> Anna’s parents said that if their daughter had put more effort into practicing, she would have not failed the driving test.
(Bố mẹ của Anna nói rằng nếu con gái của họ nỗ lực luyện tập hơn, cô ấy sẽ không trượt kỳ thi lái xe.)

2.4 Câu điều kiện có chứa câu hỏi 
Khi chuyển câu trực tiếp có chứa câu hỏi với mệnh đề “If” sang câu tường thuật, mệnh đề “If” được đặt ở cuối câu.
Ví dụ: 
He asked: “What will you do if you’re on vacation?”
-> He asked what I would do if I were on vacation.

 3. Ứng dụng câu tường thuật “If” trong tiếng Anh giao tiếp
Zoe: Hey David, I’ve been thinking about planning a trip to Paris. Do you want to join me?
David: That sounds amazing, Zoe! I would love to go to Paris with you. What’s the plan?
Zoe: Well, my friend, Tom said that if we booked our flights early, we could get some great deals. So, I was thinking of checking the airline websites for discounted fares.
David: That’s a good idea! I read that if we stay in the city center, we’ll have easy access to all the attractions. Maybe we should look for hotels in that area.
Zoe: Absolutely. I completely agree. I heard that if we plan our itinerary in advance, we can make the most of our time there. We should research the must-visit places and create a daily schedule.
David: Definitely. I think we should visit the Eiffel Tower, Louvre Museum, and take a stroll along the Seine River. It will be an unforgettable experience. Let’s make sure to include them in our itinerary.
Zoe: Great suggestion! I guess we can try some authentic French cuisine. We should explore local cafes and restaurants to savor the delicious food.
David: Absolutely. My parents visited Paris 2 years ago. They said that it would be a pity if we didn’t try croissants, macarons, and French pastries. 
Zoe: I agree. Let’s start researching and booking everything as soon as possible. I’m really looking forward to our trip to Paris!
David: Me too! This trip is going to be fantastic if we plan everything carefully. 

Bài viết trên đây đã tổng hợp các kiến thức về câu tường thuật “If” và ví dụ minh hoạ của từng trường hợp. Thông qua bài viết này, hy vọng người học có thể vận dụng linh hoạt điểm ngữ pháp này trong tiếng Anh giao tiếp cũng như trong các bài thi của mình.


PMP English – Tiên phong đào tạo tiếng Anh toàn diện cho người mới bắt đầu
☎ 0909 143 358
🏣34 Hồ Thị Tư, phường Hiệp Phú, Thủ Đức
🏣1D Dân Chủ, phường Bình Thọ, Thủ Đức
🏣411 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thủ Đức