Blog

SO SÁNH TÂN NGỮ TRỰC TIẾP VÀ TÂN NGỮ GIÁN TIẾP TRONG TIẾNG ANH

Trong tiếng Anh, thường chúng ta sẽ bắt gặp tân ngữ ở những bài tập hoặc giao tiếp hằng ngày, tưởng chừng đây là một điểm ngữ pháp cơ bản nhưng thật ra lại gây nhiều nhầm lẫn, khó phân biệt giữa tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp. Thấu hiểu vấn đề này, PMP English đã tổng hợp lại những kiến thức về tân ngữ và so sánh tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp để chia sẻ đến bạn, cùng tham khảo nhé!

I. Tân ngữ là gì?

Tân ngữ (object) là một khái niệm ngữ pháp được sử dụng trong nhiều ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Anh. Trong câu, tân ngữ là một thành phần mà động từ tác động lên. Nó thường là người hoặc vật mà hành động trong câu đang diễn ra đối với.
Có hai loại tân ngữ chính trong tiếng Anh: 

  • Tân ngữ trực tiếp (direct object). 
  • Tân ngữ gián tiếp (indirect object).

II. Phân biệt tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp

1. Tân ngữ trực tiếp – Direct object là gì?
Tân ngữ trực tiếp (direct object): Đây là người hoặc vật trực tiếp chịu tác động của động từ trong câu. Tân ngữ trực tiếp thường trả lời câu hỏi “who?” hoặc “what?”. 
Ví dụ:
She bought a book. (Cô ấy mua một quyển sách.) Trong câu này, “a book” là tân ngữ trực tiếp của động từ “bought”.
They ate pizza for dinner. (Họ ăn pizza cho bữa tối.) Trong câu này, “pizza” là tân ngữ trực tiếp của động từ “ate”.

2. Tân ngữ gián tiếp – Indirect object là gì?

Tân ngữ gián tiếp (indirect object): Đây là người hoặc vật được đối tượng trực tiếp truyền đạt đến. Tân ngữ gián tiếp thường trả lời câu hỏi “to whom?” hoặc “for whom?”. 
Ví dụ:
She gave me a present. (Cô ấy tặng tôi một món quà.) Trong câu này, “me” là tân ngữ gián tiếp, và “a present” là tân ngữ trực tiếp của động từ “gave”.
They bought their mother a new car. (Họ mua cho mẹ họ một chiếc ô tô mới.) Trong câu này, “their mother” là tân ngữ gián tiếp, và “a new car” là tân ngữ trực tiếp của động từ “bought”.
Tân ngữ gián tiếp thường xuất hiện cùng với tân ngữ trực tiếp, và thường được đặt trước tân ngữ trực tiếp trong câu.

III.Hình thức của tân ngữ trong tiếng Anh

1. Danh từ

Ví dụ:
Nam repairs his motorbike.
Nam sửa xe của anh ấy.
His motorbike là tân ngữ trực tiếp.
I send my brother a present.
Tôi gửi cho anh trai tôi một món quà.
A present là tân ngữ trực tiếp, my brother là tân ngữ gián tiếp.

2. Đại từ

Ví dụ: 
He met her yesterday.
Anh ấy gặp cô ta hôm qua.
Her là tân ngữ trực tiếp.
Jay told me the story.
Jay kể cho tôi câu chuyện.
Me là tân ngữ gián tiếp, the story là tân ngữ trực tiếp.

3. Danh động từ

Ví dụ: 
Tom loves playing football.
Tom thích chơi đá bóng.
Playing football là tân ngữ trực tiếp.

4. Cụm từ

Ví dụ: 
I don’t know how to do that.
Tôi không biết cách làm việc đó.
How to do that là cụm cụm từ làm tân ngữ trực tiếp.

5. Tính từ dùng như danh từ

Ví dụ:
They help the poor in Africa.
Họ giúp những người khó khăn ở châu Phi.
The poor là tân ngữ trực tiếp.

6. Động từ nguyên thể

Ví dụ:
We do not need to go.
Chúng ta không cần đi.
To go là tân ngữ trực tiếp.

7. Mệnh đề

She will tell you where she wants to go.
Cô ấy sẽ nói cho bạn biết nơi cô ấy muốn đi.
Where she wants to go là tân ngữ trực tiếp.

Qua những kiến thức về định nghĩa và cách sử dụng của tân ngữ mà PMP English đã tổng kết trong bài viết trên, hy vọng bạn có thể dễ dàng hơn trong việc phân biệt tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp và hoàn thiện hơn trong việc nắm vững các cấu trúc ngữ pháp. Chúc các bạn học tốt!