Blog

NHỮNG CÂU NÓI TRUYỀN CẢM HỨNG TIẾNG ANH HAY NHẤT (PHẦN II)

Trong bài viết trước, PMP English đã mang đến cho bạn chủ đề Những câu nói truyền cảm hứng tiếng Anh hay nhất (Phần 1). Bài viết bao gồm những câu nói truyền cảm hứng về học tập, tạo động lực và về sự thất bại. Hôm nay, PMP English tiếp tục mang đến cho bạn chủ đề Những câu nói truyền cảm hứng tiếng Anh hay nhất (Phần 2). Các bạn cùng theo dõi bài viết nha!!

I/ Những câu nói truyền cảm hứng bằng tiếng Anh sâu sắc của người nổi tiếng

1. “I can’t change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination.” – Jimmy Dean

(Tôi không thể thay đổi hướng gió, nhưng tôi có thể điều chỉnh cánh buồm của mình để luôn đến đích.)

2. “Be the change you wish to see in the world.” – Mahatma Gandhi

(Hãy là sự thay đổi mà chính bạn muốn nhìn thấy trên thế giới.)

3. “If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things.” – Albert Einstein

(Nếu bạn muốn sống một cuộc đời hạnh phúc, hãy gắn nó với một mục tiêu, không phải với con người hay sự vật)

4. “The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.” – Eleanor Roosevelt

(Tương lai thuộc về những người tin vào vẻ đẹp của những giấc mơ của họ.)

5. “It’s not about perfect. It’s about effort. And when you bring that effort every single day, that’s where transformation happens. That’s how change occurs.” – Jillian Michaels

(Đó không phải là sự hoàn hảo. Mà là sự nỗ lực. Và khi bạn nỗ lực mỗi ngày, đó là nơi mà sự biến đổi xảy ra. Đó là cách mà sự thay đổi xảy ra.)

6. “Life is a journey, and if you fall in love with the journey, you will be in love forever.” – Peter Hagerty

(Cuộc đời là những chuyến đi, và nếu bạn yêu cuộc hành trình đó, bạn sẽ yêu mãi mãi.)

7. “You can’t have a better tomorrow if you are thinking about yesterday all the time.” – Charles Kettering

(Bạn không thể có một ngày mai tốt đẹp hơn nếu lúc nào bạn cũng nghĩ về ngày hôm qua.)

8. “If you don’t have any shadows, you’re not standing in the light.” – Lady Gaga

(Nếu bạn không có bất kỳ cái bóng nào, bạn không đứng trong ánh sáng.)

9.”When you have a dream, you’ve got to grab it and never let go.” – Carol Burnett

(Khi bạn có một ước mơ, bạn phải nắm lấy nó và đừng bao giờ buông tay.)

10. “We all have two lives. The second one starts when we realize we only have one.” – Tom Hiddleston

(Tất cả chúng ta đều có hai cuộc đời. Cái thứ hai bắt đầu khi chúng ta nhận ra mình chỉ có một cuộc sống.)

11. “The way to get started is to quit talking and begin doing.” – Walt Disney

(Cách để bắt đầu là ngừng nói và bắt đầu làm.)

12. “You have to love yourself because no amount of love from others is sufficient to fill the yearning that your soul requires from you.” – Dodinsky

(Bạn phải yêu bản thân mình vì không có tình yêu nào từ người khác đủ để lấp đầy sự khao khát mà tâm hồn bạn đòi hỏi từ bạn.)

13.“You only live once, but if you do it right, once is enough.” – Mae West

(Bạn chỉ sống một lần nhưng nếu bạn làm đúng thì chỉ một lần là đủ.)

II/ Những câu nói tiếng Anh truyền cảm hứng về thời trang và phong cách sống

1. “Elegance is not about being noticed, it’s about being remembered.” – Giorgio Armani

(Sự thanh lịch không phải là để được chú ý, mà là để được ghi nhớ.)

2. “Elegance is when the inside is as beautiful as the outside.” – Coco Chanel

(Sang trọng là khi bên trong cũng đẹp như bên ngoài.)

3. “A girl should be two things: classy and fabulous.” – Coco Chanel

(Một cô gái nên có hai điều: sang trọng và tuyệt vời.)

4. “Simplicity is the keynote of all true elegance.” – Coco Chanel

(Sự đơn giản là chìa khoá quan trọng của tất cả sự thanh lịch thực thụ.)

5. “A woman’s perfume tells more about her than her handwriting.” – Christian Dior

(Hương nước hoa của một người phụ nữ nói lên nhiều điều về cô ấy hơn là chữ viết tay của cô ấy.)

6. “Fashion fades, only style remains the same.” – Coco Chanel

(Thời trang có thể mất dần, chỉ có phong cách vẫn giữ nguyên.)

7. “Dress shabbily and they remember the dress; dress impeccably and they remember the woman.” – Coco Chanel

(Ăn mặc xấu thì họ nhớ đến chiếc váy; còn ăn mặc hoàn hảo thì họ sẽ nhớ đến người phụ nữ.)

8. “Simplicity, good taste, and grooming are the three fundamentals of good dressing and these do not cost money.” – Christian Dior

(Sự đơn giản, có gu và chỉn chu là ba yếu tố cơ bản để ăn mặc đẹp và những điều này thì không tốn tiền.)

9. “Fashion is not something that exists in dresses only. Fashion is in the sky, in the street; fashion has to do with ideas, the way we live, what is happening.” – Coco Chanel

(Thời trang không phải là một cái gì đó mà chỉ tồn tại trong cách ăn mặc. Thời trang ở trên trời, dưới phố; thời trang liên quan đến ý tưởng, cách chúng ta sống, những gì đang xảy ra.)

10. “The best color in the whole world is the one that looks good on you.” – Coco Chanel

(Màu đẹp nhất trên toàn thế giới là màu hợp với bạn.)

11. “In order to be irreplaceable one must always be different.” – Coco Chanel

(Để không thể bị thay thế, người ta phải luôn khác biệt.)

12. “Style is a way to say who you are without having to speak.” – Rachel Zoe

(Phong cách là một cách để nói bạn là ai mà không cần phải lên tiếng.)

13. “Fashion is about dressing according to what’s fashionable. Style is more about being yourself.” – Oscar de la Renta

(Thời trang là ăn mặc theo mốt. Phong cách thuộc về chính mình nhiều hơn.)

14. “Fashion is not necessarily about labels. It’s not about brands. It’s about something else that comes from within you.” – Ralph Lauren

(Thời trang không nhất thiết phải có nhãn mác. Đó không phải là về thương hiệu. Đó là về một cái gì đó khác đến từ bên trong bạn.)

15. “Don’t be into trends. Don’t make fashion own you, but you decide what you are, what you want to express by the way you dress and the way to live.” – Gianni Versace

(Đừng chạy theo xu hướng. Đừng để thời trang sở hữu bạn, mà chính bạn là người quyết định bạn là ai, bạn muốn thể hiện điều gì qua cách ăn mặc và cách sống.)

16. “Style is knowing who you are, what you want to say, and not giving a damn.” – Gore Vidal

(Phong cách là biết bạn là ai, bạn muốn nói gì và không quan tâm tới những gì người khác bàn tán.)

III/ Những câu nói truyền cảm hứng bằng tiếng Anh từ phim ảnh

1. “Life is like a box of chocolates, you never know what you’re gonna get.” – Forrest Gump (1994)

(Cuộc đời giống như một hộp kẹo, bạn không bao giờ biết bạn sẽ nhận được gì.)

2. “You can’t handle the truth!” – A Few Good Men (1992)

(Bạn không thể chịu được sự thật!)

3. “To infinity and beyond!” – Toy Story (1995)

(Vô tận và xa hơn nữa!)

4. “Carpe diem. Seize the day, boys. Make your lives extraordinary.” – Dead Poets Society (1989)

(Carpe diem. Hãy tận dụng ngày hôm nay, các bạn trẻ. Hãy sống cuộc đời của mình một cách đặc biệt.)

5. “Why do we fall? So we can learn to pick ourselves up.” – Batman Begins (2005)

(Tại sao chúng ta lại ngã? Để chúng ta có thể học cách đứng lên.)

6. “You either die a hero or live long enough to see yourself become the villain.” – The Dark Knight (2008)

(Bạn hoặc là chết như một anh hùng hoặc sống đủ lâu để chứng kiến mình trở thành tên ác nhân.)

7. “Just keep swimming.” – Finding Nemo (2003)

(Chỉ cần bơi thôi.)

8. “Hakuna Matata. It means no worries.” – The Lion King

(Hakuna Matata. Nó có nghĩa là không cần lo lắng.)

9. “I’m the king of the world!” – Titanic

(Tôi là vua của thế giới!)

10. “Life moves pretty fast. If you don’t stop and look around once in a while, you could miss it.” – Ferris Bueller’s Day Off (1986)

(Cuộc sống trôi đi khá nhanh. Nếu bạn không dừng lại và thỉnh thoảng nhìn xung quanh, bạn có thể bỏ lỡ nó.)

11. “I am the master of my fate, I am the captain of my soul.” – Invictus (2009)

(Tôi là chủ nhân của số phận tôi, tôi là thuyền trưởng của tâm hồn tôi.)

12. “Do or do not, there is no try.” – Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)

(Hãy làm hoặc không làm, không có chuyện thử.)

IV/ Những câu nói truyền cảm hứng học tập bằng tiếng Anh từ phim

1. “The harder you work, the luckier you get.” – Mike McDermott, Rounders

(Bạn càng làm việc chăm chỉ, bạn càng nhận được nhiều may mắn.)

2. “I have never met a man so ignorant that I couldn’t learn something from him.” – Galileo Galilei, Stay

(Tôi chưa bao giờ gặp một người đàn ông ngu dốt đến mức tôi không thể học được điều gì từ anh ta.)

3. “If you want to change the world, you have to be the kind of man who can make a difference.” – J. Robert Oppenheimer, Fat Man and Little Boy

(Nếu bạn muốn thay đổi thế giới, bạn phải là kiểu người có thể tạo ra sự khác biệt.)

4. “The only thing we have to fear is fear itself.” – Franklin D. Roosevelt, Pearl Harbor

(Điều duy nhất chúng ta phải sợ hãi chính là nỗi sợ hãi.)

5. “The way to get started is to quit talking and begin doing.” – Walt Disney, Mary Poppins

(Cách để bắt đầu là ngừng nói và bắt đầu làm.)

6. “You’re only given a little spark of madness. You mustn’t lose it.” – Robin Williams, Awakenings

(Bạn chỉ được cho một chút điên rồ. Bạn không được làm mất nó.)

7. “We don’t make mistakes, just happy little accidents.” – Bob Ross, The Joy of Painting

(Chúng tôi không phạm sai lầm, chỉ là những tai nạn nhỏ vui vẻ.)

8. “The successful warrior is the average man, with laser-like focus.” – Bruce Lee, Enter the Dragon

(Những chiến binh thành công là một người bình thường, với sự tập trung như tia laze.)

9. “I don’t want excuses, I want results.” – Miranda Priestly, The Devil Wears Prada

(Tôi không muốn sự bào chữa, tôi muốn kết quả.)

10. “If you build it, he will come.” – The Voice, Field of Dreams

(Nếu bạn xây dựng nó, điều đó sẽ đến.)

11. “Don’t let anyone ever make you feel like you don’t deserve what you want.” – Heathcliff, Wuthering Heights

(Đừng để bất cứ ai khiến bạn cảm thấy mình không xứng đáng với những gì bạn muốn.)

V/ Những câu nói truyền cảm hứng tiếng Anh từ sách, truyện

1. “It is our choices, Harry, that show what we truly are, far more than our abilities.” – J.K. Rowling, Harry Potter and the Chamber of Secrets

(Chính sự lựa chọn của chúng ta, Harry, cho thấy chúng ta thực sự là ai, chứ chẳng phải khả năng của chúng ta.)

2. “No one can make you feel inferior without your consent.” – Eleanor Roosevelt, This is My Story

(Không ai có thể khiến bạn cảm thấy thấp kém nếu không có sự đồng ý của bạn.)

3. “You can’t go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending.” – C.S. Lewis, The Silver Chair

(Bạn không thể quay lại và thay đổi điểm bắt đầu, nhưng bạn có thể bắt đầu từ đâu và thay đổi kết thúc.)

4. “It is never too late to be what you might have been.” – George Eliot, The Mill on the Floss

(Không bao giờ là quá muộn để trở thành những gì bạn có thể đã trở thành.)

5. “We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit.” – Aristotle, Nicomachean Ethics

(Chúng ta là những gì chúng ta làm đi làm lại. Xuất sắc, sau cùng, không phải là một hành động mà là một thói quen.)

6. “The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you’ll go.” – Dr. Seuss, I Can Read With My Eyes Shut!

(Bạn càng đọc nhiều, bạn sẽ càng biết nhiều điều. Bạn càng học được nhiều, bạn sẽ càng đi được nhiều nơi.)

KẾT LUẬN

Trên đây là những câu nói truyền cảm hứng tiếng Anh trong công việc và những câu nói tiếng Anh truyền cảm hứng học tập. Hy vọng rằng những câu nói trên có thể giúp bạn học hỏi thêm về từ vựng cũng như cấu trúc, đồng thời tạo động lực để bạn có thể đạt được thành công. Đừng quên theo dõi những bài viết hay và bổ ích từ PMP English bạn nha!