Blog

CÁCH PHÂN BIỆT “SET UP”, “SETUP” VÀ “SET-UP” TRONG TIẾNG ANH

Trong tiếng Anh giao tiếp hằng ngày hay trong các bài thi IELTS, chúng ta thường hay bắt gặp các từ “set up”, “setup” hay “set-up”. Mặc dù những từ này rất thông dụng, song chúng không chỉ tương đồng về mặt hình thức mà đôi khi là cả phát âm, điều đó dẫn đến việc người dùng dễ nhầm lẫn và đôi khi dùng sai ngữ cảnh. Vậy để giúp người học phân biệt được 3 từ này, bài viết này sẽ đưa ra định nghĩa cũng như ngữ cảnh sử dụng cụ thể của chúng nhé!!

I. Định nghĩa và cách dùng của “Set up” 
1. Định nghĩa của “Set up”
“Set up” được viết với hai từ “set” và “up” tách biệt. Đây là một động từ (phrasal verb) có thể hiểu theo nhiều nghĩa tùy vào ngữ cảnh. Theo từ điển, “set up” có nghĩa là tổ chức, thành lập, thiết lập một công ty, tổ chức, hệ thống,… hoặc là sắp xếp một sự kiện, hoạt động,… Đôi khi, “set up” còn có nghĩa là chuẩn bị cho điều gì đó. Trong giao tiếp hằng ngày “set up” còn mang nghĩa là gài bẫy, sắp đặt, cài cắm.
2. Cách dùng của “Set up” 
“Set up” là một cụm động từ và có thể sử dụng cả hai dạng bị động và chủ động.
Ví dụ:
To set up something/To set something up: tổ chức, sắp xếp
– Peter set up a fund for disabled children. 
(Peter thành lập một quỹ từ thiện cho trẻ em khuyết tật.)
– A meeting needs to be set up to discuss the ongoing problems.
(Một cuộc họp cần được sắp xếp để thảo luận về những vấn đề đang diễn ra.)
To set someone up/To be set up: Gài bẫy, sắp đặt
– The chairman of that company did some nefarious business, and then set his subordinate up to take the fault.
(Chủ tịch của công ty đó đã làm một số việc bất chính, sau đó sắp đặt cho cấp dưới của mình nhận lỗi thay.)
II. Định nghĩa và cách dùng của Setup/Set-up
1. Định nghĩa của “Setup/Set-up”

“Set-up” hoặc “Setup” đều là cách viết được chấp nhận – với “setup” viết liền nhau hoặc được ngăn cách bởi dấu gạch ngang. Theo từ điển, “set-up” là một danh từ mang nghĩa là sự sắp xếp, sắp đặt, hoặc quá trình sắp xếp, sắp đặt. Trong từ điển chuyên ngành, “set-up” còn mang nghĩa là giai đoạn khởi đầu của một doanh nghiệp, dự án, dịch vụ,… Bên cạnh đó, “set-up” đôi khi dùng để chỉ tất cả những thiết bị hay máy móc cần thiết phục vụ một mục đích nào đó. Để nói về một sự sắp đặt có chủ đích xấu (hay bẫy) cũng có thể dùng “set-up”.
2. Cách dùng của “Setup/ Set-up”
“Set-up” (hay “Setup”) là một danh từ, và có thể được sử dụng như thành phần chủ ngữ hoặc tân ngữ của câu.
Ví dụ:
“Set-up” mang nghĩa là sự sắp xếp, cài đặt
– Their marriage is only a set-up that benefits both families. 
(Cuộc hôn nhân của họ chỉ là một sự sắp đặt có lợi cho cả hai bên gia đình.)
– The set-up of this gallery is bizarre and fascinating at the same time. 
(Sự sắp xếp của triển lãm này vừa lạ mà vừa cuốn hút.)
“Set-up” mang nghĩa là giai đoạn khởi đầu của một doanh nghiệp, dự án,…
– We would expect some losses during the set-up of the business. 
(Chúng tôi dự đoán sẽ có sự lỗ vốn trong giai đoạn bắt đầu của việc kinh doanh.)
“Set-up” mang nghĩa là sự sắp đặt, bẫy
– That question was a set-up for him to spill the tea.
(Câu hỏi đó là cái bẫy để anh ta khai ra hết.)
III. Phân biệt “Set up”, “Set-up” và “Setup”
Qua những phần định nghĩa trên, có thể bạn cũng đã hiểu sự khác biệt cơ bản về mặt ý nghĩa của “Set-up/Setup” và “Set up”. Trong phần này, PMP sẽ đặt từng từ vào từng ngữ cảnh để giúp bạn phân biệt được những từ này một cách cụ thể hơn.
Khi đọc hay viết, cần nhận diện được “Setup” chỉ là một từ, còn “Set up” là một cụm từ gồm động từ “set” và giới từ “up”.
– Ví dụ:
It’s a set up. (🗶)
It’s a set-up/setup. (✔)
We must setup a meeting. (🗶)
We must set up a meeting.( ✔)
Mặt khác, cũng có thể phân biệt dựa vào chức năng ngữ pháp của từ trong câu: “Set up” đóng vai trò là một cụm động từ (và cần đi kèm với một chủ thể), còn “Set-up” chỉ có thể là danh từ hoặc tính từ. 
– Ví dụ:
To set up someone/something = To set someone/something up
The set-up (of the something)/A set-up manual


Trong bài viết trên, PMP English đã đưa ra những định nghĩa, cách dùng, ví dụ cũng như cách phân biệt của “set up”, “setup” và “set-up”. Chắc hẳn bạn đã nắm rõ được cách dùng của chúng rồi đúng không nè? Vậy thì đừng quên theo dõi tiếp những bài viết của PMP English để tiếp thu được thêm những kiến thức bổ ích nữa nhé!