TOEIC

No happening events!

No upcoming events!

June 15, 2021
Đại hội TOEIC 2021 – Lần 01
7:00 am - 9:00 pm 34 Hồ Thị Tư, P. Hiệp Phú, TP. Thủ Đức

Để khích lệ các em học tập thật tốt, đạt điểm TOEIC thật cao. Đồng thời, cũng là sự tri ân và hỗ trợ tốt nhất mà PMP English có thể gửi đến các em đang học tập tại PMP English. PMP English trân trọng giới thiệu chương trình thường niên “Đại hội TOEIC 2021 – Lần 1″…

Đại hội TOEIC 2021 – Lần 01